January 30th, 2006

For this Day...

היום הוא היום שבו הכל יתחיל מחדש. שמחה בלבבך, שלווה בנפשך, הצלחה בכל מעשיך, זמן מספיק כדי להגשים את משאלותיך, סבלנות להתבוננות עצמית, יופי פנימי, פתיחות והקשבה, ביטחון, עוצמה ויכולת התמדה, כח לעשות את מה שיש לעשות, אמונה בעתיד, משמעות לחיים בהווה, הידיעה שהדרך הנכונה היא הדרך היחידה. הרחקת המבוכה, התמודדות עם המציאות, למצוא תקווה גם במקומות הבלתי אפשריים ביותר, להעלות חיוכים על פניהם של אנשים, לדעת מתי לדבר, לדעת מתי להקשיב, לעמוד לצידה של האמת ולמלא התחייבויות, להפעיל ראייה פנימית כדי להתחזק, לעלות ממעמקים למרומי ההר, ללמוד מטעיות ולהפיק לקחים, להבין את האמת החבויה, לחפש את הטוב אשר תמיד נמצא היכן שהוא, לשתף בדברים שבהם יש לשתף, לזכור שהחיים הם תצרף מסובך, אך עם זאת פתרון מוצלח של בעיות היא אחת ההנאות הגדולות, תמיד אתה יכול לאסוף את השברים, להתחיל מחדש, ולעשות את הדברים כהלכה